תקנון למשתמשים באתר KABTV מבית עמותת "קבלה לעם"

כללי
1. מטעמי נוחות נוקט התקנון בלשון זכר, ואולם כל הנאמר בו מתייחס לנשים ולגברים כאחד.
2. ההשתתפות באתר האינטרנט והשימוש בתכנים הנלווים ובשירותים הניתנים בו, מוצעים להלן: "המשתתף" בכפוף לקבלת את כל התנאים הכלולים בתקנון זה.
3. ההשתתפות בפעילויות ו/או הרשמת המשתתף כמינוי בחינם או בתשלום לקבלת שירות, ייחשבו להסכמה מצד המשתתף לכל התנאים בתקנון זה. ככל שהמשתתף מסתייג מהתקנון או מכל דבר האמור בו עליו להימנע להשתתף בפעילויות.
4. האתר רשאי להשעות, לחסום או להפסיק לאלתר את גישת המשתתף לשירות וקבלתו אם הפר את תנאי התקנון.
5. האתר רשאי לעדכן את תנאי התקנון מעת לעת.
6. שימוש באתר מיועד לבגירים מעל גיל 18.

תנאי השימוש/השתתפות באתר
7. אין לעשות בתוכן האתר או באמצעותו כל שימוש למטרות בלתי חוקיות.
8. אין לרשום אדם אחר או משתתף אחר שלא בהסכמתו ו/או ללא נוכחותו מול המסך בשעת הרישום ולאחר שהוסברו לו כל תנאי תקנון זה.
9. ההשתתפות באתר היא לשימוש האישי והבלעדי של המשתתף אשר אינו רשאי להעביר את הרשאת השימוש לאדם אחר כלשהו. חובה מיוחדת לדייק לחלוטין בכל הפרטים האישיים הנדרשים לצורך הרישום ולצורך הקשר השוטף עם המינוי.
10. ההרשמה בתשלום עבור הפעילויות, מוצרי המידע השונים של האתר, נועדו לשימוש פרטי בלבד, ואין למסור את פרטי הכניסה לאדם אחר שאינו רשום בתשלום.
11. אין לפרסם או להעביר באמצעות שיתוף התכנים באתר מידע שהוא שקרי, מעליב, משמיץ, מאיים, פוגע בפרטיות הזולת, פורנוגרפי, בעל אופי מיני, גזעני, או בלתי חוקי.
12. אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים במסגרת ההשתתפות בפעילויות.
13. אין להציג תכנים המשמשים את הפעילויות ללא רשות מפורשת בכתב, אין להציג תכנים מהאתר בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה.
14. אין להשתמש בקבצים הגרפיים אליהם נחשף המשתתף במסגרת השימוש.
15. האתר יכול לשנות מדי פעם את אופן הגשת התכנים והתכנים הניתנים בו, ושומר לעצמו את הזכות למחוק לגמרי תכנים מסוימים.
16. המשתתף מצהיר כי ידוע לו כי אין לאתר כל יכולת או אפשרות לבדוק, לנפות או לסנן את המינויים המשתתפים בו, וכי לא תהיה לו כל טענה כלפי האתר בעניין זה.
17. האתר רשאי להפסיק את הפעילות מעת לעת לצורכי תחזוקה וארגון. לא יינתן כל פיצוי כספי/זיכוי בשל תקלות או הפסקות בשירות.

אבטחת מידע ופרטיות – הצהרת משתמש
18. האתר נוקט באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. במקרים שאינם בשליטת החברה ו/או הנובעים מכוח עליון, לא יהא האתר אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא, ישר או עקיף, שייגרם למשתתף אם מידע זה יאבד ו/או יעשה בו שימוש לא מורשה.
19. האתר מתחייב שלא לעשות שימוש במידע המסופק לה על ידי המשתתפים אלא על מנת לאפשר את הפעילויות באתר, בהתאם לכל דין, אלא ובמידה והמשתתף הביע את הסכמתו לשימוש נוסף במידע.

חיוב וביטול המינוי
20. מחזור חיוב דמי המינוי יחלו מיום התשלום ועד לאותו היום בחודש שאחריו.
21. באפשרותך לבטל את המינוי שלך ל-KABTV בכל עת. הגישה שלך לשירות KABTV תתאפשר עד לסוף תקופת החיוב שלך. במידה המותרת בחוק החל, לא יינתן החזר כספי על תשלומים ואיננו מספקים החזר כספי או זיכויים על תקופות מינוי חלקיות או על תוכן של KABTV שלא נעשה בו שימוש. ביטול יתבצע עד 5 ימי עסקים ממועד החיוב על ידי שליחת הודעה בטופס "צור קשר" באזור האישי או בווטסאפ שפורסם באתר. במקרה של ביטול המינוי על ידיך, החשבון שלך ייסגר באופן אוטומטי בתום תקופת החיוב הנוכחית.
22. כדי להשתמש בשירות KABTV, עליך לספק פרטים של אמצעי תשלום אחד או יותר. עליך להעניק הרשאה לחייב כל אמצעי תשלום המקושר לחשבון שלך במקרה שאמצעי התשלום הראשי שלך יידחה או לא יהיה עוד זמין עבורנו לצורך תשלום דמי המינוי שלך. הינך נושא באחריות לכל סכום שלא נגבה. אם התשלום לא בוצע בהצלחה, אם בגלל תפוגה, היעדר יתרה מספקת או כל סיבה אחרת, ולא ביטלת את חשבונך, אנו עשויים להשעות את הגישה שלך לשירות עד שנחייב בהצלחה אמצעי תשלום תקף.
23. אנו עשויים לשנות את חבילות המינוי שלנו ואת מחיריהן מעת לעת. אולם, שינויים במחיר או בחבילות המינוי ייכנסו לתוקף, לכל המוקדם, 30 יום לאחר שתקבל הודעה על השינוי. אם אינך מסכים לשינוי במחיר או בחבילת המינוי שלך, באפשרותך לבטל את המינוי לפני שהשינוי ייכנס לתוקף.

קניין רוחני
24. כל זכויות הקניין הרוחני וזכויות היוצרים בקשר לתכנים הם רכושה הבלעדי של עמותת " בני ברוך – קבלה לעם".
25. אין להעתיק, להפיץ, לפרסם, לשכפל מידע או תוכן כלשהו או להשתמש בכל דרך אחרת במידע כלשהו מפעילויות המכללה או מתכני הפעילויות תחת שמך, אלא אם ניתנה הסכמה לכך מראש ובכתב מטעם העמותה.

שונות
26. האתר מתופעל על ידי חברת "עדן – שיווק וקידום עסקים" עבור עמותת "בני ברוך – קבלה לעם".

דין וסמכות שיפוט
27. כל פרשנות ואכיפה של תקנון זה, כמו גם כל פעולה או סכסוך הנובעים ממנו, יתבצעו על פי חוקי מדינת ישראל בלבד. כמו כן, סמכות שיפוט בלעדית בכל הנוגע לתקנון זה ולנושאים הנגזרים ממנו תהיה בידי בית המשפט המוסמך לכך במחוז פתח תקווה.

דילוג לתוכן